شنبه 4 بهمن 1393

    بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت درباره رخداد سوءقصد به جان عبدالله مومنی

    از متن: هرچند پیش از این نام و اعتبار و بعضا جان بزرگان، بارها به قصد، مورد سوء قصد بوده است اما این رخداد و قصدجان کردن، دراین زمانه که ترور؛ مورد نکوهش و انکار هر فکر و آئینی قرار گرفته، و نفی آن زبان مشترک بشر امروز گشته است، حلقه ی دیگری بود از زنجیر زشتکاری هایی که کرامت و عزت ملت ما را در انظار جهانی، لکه دار می کند،

ديدگاه

سیاست

حقوق بشر

دانشگاه

Copyright © 2015 Advar-News 

مطالب این تارنما لزوماً بیانگر دیدگاه های سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمی باشد و مواضع سازمان از طريق دبيركل، سخنگو يا بيانيه هاي سازمان اعلام مي گردد.